#1 Induló és meglévő egyéni vállalkozások könyvelése

 vállalkozóvá válás előtt tanácsadás

 bejelentési kötelezettségek teljesítése

 pénztárkönyv / naplófőkönyv vezetése

 kivét számfejtése

 havi bevallások készítése

 hatósági szervek irányába történő kötelezettségekről időbeni tájékoztatás

 analitikus nyilvántartás vezetése

 adóhatósággal folytatott egyeztetések, levelezések lefolytatása

 cégképviselet#2 Gazdasági társaságok könyvelése

 főkönyvi könyvelés kettős könyvviteli rendszerben

 bejelentési / változásbejelentési kötelezettség teljesítése

 havi illetmények, bérek számfejtése

 havi járulékok, adók fizetési kötelezettségeiről időbeni tájékoztatás

 adóhatóság előtt folytatott egyeztetések, levelezések lefolytatása

 főkönyvi kivonat készítése

 egyszerűsített éves beszámoló elkészítése

 munkáltatói, kifizetői adatszolgáltatás

 képviselet#3 Társasházak könyvelése

✓ állandó naprakész kapcsolattartás

 komplex jogi, adózási, pénzügyi szolgáltatás

 albetéti tartozás nyilvántartás

 éves gazdálkodási jelentés elkészítése#4 Alapítványok könyvelése

 pályázatok könyvelése előírások szerint

 közhasznú jelentések előkészítése

 1 % felhasználásának elkülönített könyvelése

 komplex jogi, számviteli, közgazdasági szemléletű tanácsadás

 betartott határidők

 pontos adóbevallások

 elhárított túlfizetések

 naprakész kapcsolattartás